Er zijn verschillende manieren om belastingvrij te schenken.

Eenmalige schenkingen
Iedere schenking groter dan 1% van uw bruto jaarsalaris is gedeeltelijk aftrekbaar. Het maximaal aftrekbare bedrag bedraagt 10% van uw bruto jaarsalaris. Stel u verdient 30.000 euro bruto per jaar en u besluit een schenking aan stichting AfriKNO te doen. Hierbij is de eerste procent niet van de belasting aftrekbaar. Dus zolang u minder schenkt dan deze 1% (300 euro) kunt u niets van de belasting aftrekken. Als u echter meer schenkt dan 300 euro kunt u alles wat meer is dan 300 euro tot een maximum van 10% van uw bruto jaarinkomen (3000 euro) van de belasting aftrekken. Indien u 3300 euro schenkt kunt u 3000 euro van uw bruto jaarsalaris aftrekken. Afhankelijk van de belastingschaal waarin u zit krijgt u 30-50% van het geschonken bedrag terug van de belasting. Hiervoor dient u deze schenking bij uw belastingaangifte op te geven onder het kopje aftrekposten.

Periodieke schenkingen
Periodieke schenkingen zijn schenkingen van een vast bedrag gedurende een aantal opeenvolgende jaren. Voorheen moest een dergelijke periodieke schenking worden vastgelegd in een notariële akte. Sinds 2014 is dit niet meer nodig. Indien de schenking vastgelegd wordt in een schenkingsovereenkomst en als de schenking minimaal 5 opeenvolgende jaren gedaan wordt is het gehele bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat ook kleinere bedragen van de belasting aftrekbaar zijn.

Stel u wilt gedurende 5 opeenvolgende jaren 100 euro per jaar doneren. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de belastingschaal waarin u zit ongeveer 30-50% van 500 euro. U doneert in vijf jaar dus 500 euro maar betaald daarvoor netto slechts 150-250 euro. Ook deze schenking dient u bij uw belastingaangifte op te geven onder het kopje aftrekposten.

Voor het opmaken van een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u heel eenvoudig het formulier van de belastingdienst invullen en aan Stichting AfriKNO retourneren. Stichting AfriKNO vult het formulier dan verder in en zal één exemplaar aan u retourneren.

Klik hier voor de periodieke schenkingsovereenkomst.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of wilt u assistentie bij het invullen van de formulieren neem dan contact op met één van de bestuursleden. Adresgegevens Stichting AfriKNO:

Groesbeekseweg 214
6523 PE Nijmegen

Nalatenschap
Mocht u overwegen om Stichting AfriKNO op te nemen in uw testament dan is het van belang om te weten dat ook dat financieel en fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Het is belangrijk om u daar goed over te laten informeren. De bestuursleden van Stichting AfriKNO kunnen u daarbij behulpzaam zijn.