KNO cursus voor clinical officers en medical officers

Hoewel er al een tijdje geen nieuwe berichten toegevoegd zijn op deze webpagina is er de afgelopen jaren veel bereikt. Er is een KNO cursus opgezet voor clinical officers en medical officers. Dat zijn de zorgverleners die alle gezondheidsposten en kleinere ziekenhuisjes bemensen. Het grootste deel van de Tanzanianen met een gezondheidsprobleem presenteert zich in eerste instantie bij een van deze zorgverleners. Zij hebben echter veelal weinig KNO-kennis. Iets wat volkomen begrijpelijk is aangezien zij heel breed (en relatief basaal) zijn opgeleid. Tijdens de KNO cursus worden voordrachten gegeven over verschillende KNO-onderwerpen en worden workshops gegeven in het doen van KNO-onderzoek. De eerste twee cursussen waren een groot succes en hebben al geleid tot meer en beter contact met de KNO-artsen, zodat bijvoorbeeld samen beoordeeld kan worden wie wel en wie niet verwezen moet naar het KCMC. De derde cursus is in november gepland.