Wetenschappelijk onderzoek

De samenwerking met de KNO-afdeling van het KCMC wordt steeds beter en omvangrijker. Daardoor is er nu ook ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Samen met dr. Denis Katundu is een trial opgezet naar de effectiviteit van de antibiotica die alle kinderen nu standaard na een operatie aan hun neus- en keelamandelen krijgen. Het idee bestaat dat deze antibiotica geen meerwaarde hebben maar juist wel een negatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van antimicrobiele resistentie. Iets wat in de hele wereld maar zeker ook in Afrika een steeds groter probleem wordt. De resultaten van deze studie zullen bijdragen aan het zinniger en zorgvuldiger voorschrijven en toedienen van antibiotica.